Hediye mi Rüşvet mi?

İlk Hediye Küfrettiği Adlıhan Dere’ye

Hediye mi Rüşvet mi?
24 Aralık 2021 - 10:09
Antalya Bakkallar Odası 23 Ocak 2022 tarihinde diğer Esnaf Odaları gibi seçime gidecek. Mevcut Başkan Şahin Aba kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yeniden aday olduğunu duyururken, Bakkal Esnafa da Hediyeler dağıttığını ilan etti.
Ancak Dağıtılan Bu Hediyeler  13.04.2005 ve 25785 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. Maddesi olan Çıkar çatışması, 14. Maddesi olan Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması ve 15. Maddesi olan Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı’nda açıkça yasaklanıyor.
Hakkında Hapis cezası bulunan ve devam etmekte olan davaları olan Şahin Aba’nın bu Davranışı Kamuoyunda “Rüşvet” olarak değerlendiriliyor. Diğer Yandan Şoförler Odası Başkana Adayı M.Ali Alkan ile birlikte seçim çalışmaları yürüten Şahin Aba’nın, Şoförler Odası Yönetimine de gireceği konuşuluyor.
Şoförler Odası Başkanlığını M.Alkan’ın kazanması halinde Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB)’da yönetime girmeyi de planlayan Şahin Aba’nın Rakiplerinden birisi de AESOB Başkanı Adlıhan DERE..

Bulunduğu ortamlarda Adlıhan Dere’ye sık sık küfreden ve yıkılması için varımı yoğumu ortaya kayacağım sözlerini dile getiren Aba’nın; İlk Hediye’yi Adlıhan Dere’ye vermesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Antalya Bakkallar ve Bayiler Odası Mevcut Başkanı Şahin Aba’nın baskılı Deri çanta içerisinde vermiş olduğu hediyeler arasında, her biri baskılı olan Kalem, Çanta, Çakmak, Powerbank, Açacak, Bloknot, 2 Adet araç kokusu, Paraüstü materyali, Maske, Broşür ve  Türk Bayrağı gibi Hediyeler bulunuyor. Her bir çantanın maliyeti ise yaklaşık en düşük 500 TL ‘yi buluyor. Ortalama 2000 Esnafın kayıtlı olduğu Odada 1 Milyon TL’lik dağıtılan bu Hediyelerin, alacak olduğu Huzur Hakkını bile karşılamaması akıllarda yine sorulara neden oluyor.

Yüksek Seçim  Kurulu’nun Konuyu İnceleme alıp almayacağı merak edilirken, 13.04.2005 ve 25785 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. Maddesi olan Çıkar çatışması, 14. Maddesi olan Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması ve 15. Maddesi olan Hediye alma ve menfaat sağlama yasağını sizler için yayınlıyoruz. İşte O maddeler;
Çıkar çatışmasından kaçınma
Madde 13 — Çıkar çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri  ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder.
Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.

Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

Madde 14 — Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.
Kamu görevlileri, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya başkalarının kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamazlar.
Kamu görevlileri, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar.
Kamu görevlileri, seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar.

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

Madde 15 — Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.
Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.
Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat  sağlayamazlar.
Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler.
Uluslararası ilişkilerde nezaket ve protokol kuralları gereğince, yabancı kişi ve kuruluşlar tarafından verilen hediyelerden, 3628 sayılı Kanunun 3. maddesi hükümleri saklı kalmakla birlikte, sözkonusu maddede belirtilen sınırın altında kalanlar da beyan edilir.
Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır:
a) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar,
b) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,
c) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,
d) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,
e) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri,
f) Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.
Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır:
a) Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,
b) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler,
c) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler,
d) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.
Bu Yönetmelik kapsamına giren en az genel müdür, eşiti ve üstü görevliler, bu maddenin 5 inci fıkrası ve 6 ncı fıkranın (a) bendinde sayılan hediyelere ilişkin bir önceki yılda aldıklarının listesini, herhangi bir uyarı beklemeksizin her yıl Ocak ayı sonuna kadar Kurula bildirirler.


 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum