MAKÜ Öğrencilerinin 40 Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek

Yürüttüğü projeler ile adından sıkça söz ettirmeye devam eden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) küresel salgın döneminde de çalışmalarına devam ediyor. TÜBİTAK proje başarılarına bir yenisini daha ekleyen MAKÜ öğrencilerinin hazırladıkları 2209-A projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

MAKÜ Öğrencilerinin 40 Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek
08 Mayıs 2021 - 08:43
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı başvurularında MAKÜ öğrencileri tarafından hazırlanan 40 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü.
MAKÜ Eğitim Fakültesinden 10 proje, İlahiyat Fakültesinden 20 proje, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1 proje, Fen Edebiyat Fakültesinden 3 proje, Veteriner Fakültesinden 5 proje ve Sağlık Hizmetleri MYO’dan 1 proje ile TÜBİTAK’tan kabul alan öğrenciler MAKÜ’nün başarılarına bir yenisini daha eklediler.
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı başvurularında projeleri kabul edilen öğrenciler şöyle;
Eğitim Fakültesi 10 Proje

Fatıma Kübra Düzgün-Buse Doğan: Monoamin Oksidaz İnhibitörü Olabilirliği Düşünülen Maddelerin Moleküler Doking Çalışması
Cansu Baytar: İnformal Öğrenme Ortamlarında Matematik Öğretimi: İnforMatematik
Yağmur Kumbu: Kesirler El Kitabı: Öğrencilerin kavram yanılgıları ve çözüme yönelik etkinlik önerileri
Sevdanur Karahan: 7. Sınıf Öğrencilerinde Zihnin Geometrik Alışkanlıklarının İncelenmesi
Mehmet Taşar, Feyzanur Avcı: Zekâ Oyunlarının Okul öncesi Çocuklarının Yaratıcılık Düzelerine Etkileri
Zeynep Gül, Iremnur Köse: Okul Öncesi Dönemde Kodlama: Öğrencilerin Kodlama Eğitimi için Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi
Gülşen Bozkurt, Beyza Nur Topol: Türk Kültürünün Matematik Öğretimine Entegre Edilmesi
Esra Hidayet, Dilara Biniz: İlkokul Fen Deneylerinin Hikayelerle Desteklenmesi
Mahmut Doğan, Taha Çakır: Okul Öncesinde Teknoloji Destekli Fen Etkinlikleri
Betül Karaca - Beyza Nur Karasu: Matematik Eğitimine Yönelik Storigami Makalelerinin İncelenmesi
İlahiyat Fakültesi – 20 Proje
Muhsin Soylu: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 5. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici
Mizgin Kaplan: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 9. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici
Sevgi Kaplan: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 12. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici
Neslihan Toprak: Ebu Nasr Serrac et-Tusi’nin el-Lüma’sındaki Hadislerin İşarî Yorumu ve İşarî Yorumun Düşünce Dünyamızda İzleri
Fatma Sağar Koç: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 13. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici
Havva Kılıçarslan: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 14. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici
Osman Ali Demirtaş: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 15. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici
Merve Boğatır: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 16. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici
Hüseyin Anıl Yağız: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 17. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici
Ümüs İclal Türk: Günümüz Türkçesiyle Neşredilmiş Sırât-ı Müstakîm Dergisinin 18. Cildindeki Hadislerin Temel Hadis Kaynaklarından Tesbiti ve Tahrici
Nesibe Kaçkın: Kutadgu Bilig’te Aile ve Değeri
Taha Ermihan: Kutadgu Bilig’te Toplum İlişkileri
Rıdvan Keskin: Son 10 Yılda İslam Felsefesi Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Analizi
Azat Maskar: Son 10 Yılda İslam Felsefesi Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi
Elif Zehra Aydın: Son Fıkhın Türk Toplumunun Sözlü Kültürüne Yansımaları
Mehtap Duman: Fıkıh Açısından Denek Hayvanlar Sorunu
Merve Kaçar- Seniha Taş: Belediyelerde Çalışan Gassalların Fıkhî Yeterlilikleri
Münevver Çukurova: Suriyeli Mültecilerin Fıkıh Taşıyıcılığı-Van Örneği
RaziyeSarı: Fıkıhta Tedrici Ölüm/ Sera Yetiştiriciliği
Gülberk Gürbüzer: İslam Hukukunda Cinsî Tabiat
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1 Proje
Selvinaz Koç: Covid-19 Döneminde Sağlık Anksiyetesi ve E-Sağlık Okuryazarlığı İlişkisinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinde Bir Uygulama
Fen Edebiyat Fakültesi – 3 Proje
Rabia Esma Ay, Rabia Eskici: Proteazom inhibitörü Carfilzomib'in Multiple Myeloma Hücrelerinde Wnt Sinyal Yolağı Bileşenlerine Etkisinin Araştırılması
Mükerrem Efnan Karakür: Bağımlılığının Tedavisinde Kullanılan Disülfiram'ın U87 Glioblastoma Hücrelerinde Hippo Sinyal Yolağında Görevli STK4 ve YAP mRNA İfadeleri Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması
Elif Elvan Hanedar: Kırsalda Bitmeyen Göç: Ermenek (Karaman) Köyleri Üzerinden Bir Değerlendirme
Veteriner Fakültesi 5 Proje
Enes Seyhan: Teke İneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarında Antiseptik Direnci İle İlişkili Genlerin Araştırılması
Seval Çimen: Teke spermasının Karnitin ile dondurulabilirliğinin araştırılması
Refik Özbek: Teke Honamlı teke spermasının ticari ve laboratuvarda hazırlanan sulandırıcılar dondurulması ve in vitrospermatolojik parametrelerinin değerlendirilmesi
Fatma Nur Güzel: Honamlı ve Kıl Tekesi seminal plazma biyokimyasal bileşenlerinin spermanın kısa süreli saklama ile ilişkisi
Haydar Özkaraca: Koyunlarda üreme sezonu dışında süngerleme yönteminin gebelik, kan BHBA ve progesteron seviyesi ile olan ilişkinin araştırılması
Sağlık Hizmetleri MYO
Tolga Uç - Sare Gökcan: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Personellerinin Afet Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum