Pandemiye rağmen dünyada insanların yarıdan çoğu mutlu

BAREM’in Gallup International Association (GIA) ile gerçekleştirdiği Global Mutluluk Araştırması’nın sonuçlarına göre dünya nüfusunun çoğunluğu pandemiye rağmen mutlu. 45 ülkede 42 bine yakın kişiyle yapılan araştırma, insanların yüzde 57’sinin çok mutlu veya mutlu olduğunu ortaya çıkarıyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 42.

Pandemiye rağmen dünyada insanların yarıdan çoğu mutlu
30 Aralık 2021 - 08:30

Mart 2020'de pandemi krizi başladığında, dünya vatandaşlarının çoğu krizin sonbaharın sonunda biteceğini düşünüyordu. 2021 yılında aşılamanın hızlanması, sağlık krizini çözeceği beklentisini yarattı. 2022 yılına yaklaştığımız bugünlerde ise algı; krizle ilgili net bir sonun beklenmediği ve kronik bir durum haline geldiği yönünde. BAREM’in GIA ile birlikte 45 ülkede yaptığı araştırmanın sonuçları gösteriyor ki; buna rağmen dünya nüfusunun yarıdan çoğu mutlu.

Kadınlar ve erkekler aynı oranda mutlu

Araştırmaya göre, yaş ilerledikçe mutluluk azalıyor. Dünyada 18-34 yaş grubu yüzde 61 oranla en mutlu kesim. Mutlu olanların oranı 35-54 yaş grubuna yüzde 58’e, 55 yaş ve üzeri kişilerde ise yüzde 50’ye düşüyor. Gelir arttıkça mutluluk da artıyor. Toplumun en üst gelir grubunda 3 kişiden ikisi mutlu iken (%67), en alt gelir kesiminin ancak yarısı mutlu (%49).

Mutluluk, eğitim düzeyine göre değişiyor

Dünyada eğitim arttıkça mutluluk artıyor. Eğitimsiz ve temel eğitimli gruplardaki insanları yüzde 52’si mutlu iken, mutlu olanların oranı orta eğitimlilerde yüzde 56’ya, üst eğitimliler arasında ise %63’e yükseliyor. Mutluluk çalışma durumundan da etkileniyor. Dünyada öğrenciler ve çalışanlar en mutlu kesim (%61), ev kadınları arasında mutluyum diyenler ortalamanın üstünde (%58). En düşük mutluluk oranları işsizler (%50) ve emeklilerde (%45).


Museviler en mutlu

Dinler arasında da farklılıklar var. Dünyadaki en mutlu din grubu Museviler (%65). Onları Hindu’lar (%62) izliyor. Müslümanlarla (%60) Roman Katolik ve Protestan Hristiyanlar (%59) yakın mutluluk oranlarına sahip. En az mutlu gruplar ise Budist’ler (%54), Ateist ve Agnostikler (%52)

En mutlu ülke Kolombiya, en mutsuz Hong-Kong

Dünyada en mutlu 5 ülke; Kolombiya (%83), Kazakistan (%81), Ekvator, Malezya ve Nijerya (%78) iken en az mutlu 5 ülke; Hong-Kong, Gana (%37), Ermenistan, İtalya (%39) ve Rusya (%41)    

Türkiye’nin yarıya yakını mutlu

Yapılan araştırmada Türkiye’de 10 kişiden biri çok mutlu ve üç kişiden biri ise mutlu olduğunu ifade etti. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mutluluk açısından kadınlar ve erkekler arasında fark görünmüyor. Dünya genelinden farklı olarak yaş arttıkça mutluluk da artıyor. En az mutlu grup 18-34 yaş arasındaki gençler (%37) iken 55 yaş ve üzerindeki kişilerin %45’i mutlu. Türkiye’de mutluların oranı; üst sosyoekonomik statü grupları olan AB’de %55 iken, diğer grupların toplamında %39’a düşüyor. Çalışma grupları açısından bakıldığında ev kadınları (%44), öğrenciler ve ücretli çalışanlar (%43), esnaf ve emekliler (%42) yakın mutluluk oranlarına sahipken en az mutlu kesim işsizler (%24). Türkiye’de en mutsuz kesimler; işsizler ve gençler.

Araştırma Künyesi: Araştırmada Ekim – Aralık 2021 aylarında, 45 ülkede 41.560 kişiyle görüşüldü. Türkiye’de Kasım ve Aralık aylarında 1003 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle anket yapıldı. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum