Mehmet Yaprak

Mehmet Yaprak

[email protected]

EMPERYALİZMİN DÜNÜ BUGÜNÜ VE ABD TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

10 Haziran 2021 - 22:56

Avrupa hristiyan alemi siyasi tarihlerde Ortaçağ diye adlandırılan dönemde yaklaşık 1000 yıl kilisenin kontrolünde ağır bir cahiliye devri, bir karanlık çağ yaşadı. İslam dünyasından bilim ve felsefe eserlerinin batı dillerine tercüme edilmesinin de etkisiyle  13.-14. yy.lardan itibaren ortaçağ karanlığının temel sebebi olan kilise zihniyetine karşı sivri çıkışlar gitgide yoğunlaşarak rönesans ve aydınlanma denilen süreç başladı.
     Bu süreçte düşüncenin üzerindeki baskılar kalktı. Bilim, özellikle de fen bilimleri hızla gelişti. Bilimin teknolojiye etkisiyle basit el tezgahları fabrikalara dönüştü. Fabrikaların hammadde ihtiyacı vardı. Hızla güçlenen Hrıstiyan Avrupa ülkeleri Afrika, Güney Asya ülkelerini sömürgeleştirdiler. Yer altı, yer üstü bütün zenginlikleri ülkelerine taşıdılar. İnsanlarını köleleştirdiler ucuzdan öte bedava işgücü olarak kullandılar.
     Sanayi devri diye ifade edilen 18.-19. yy.lar boyunca bu zalim sömürü devam etti.  20.yy.a gelindiğinde bilimdeki hızlı gelişmelerle yüksek teknoloji kullanılmaya başlandı. Bilimsel yöntemler ve yüksek teknoloji kullanarak ihtiyaçtan kat kat fazla üretebiliyorlardı artık. Bu durum yeni bir sorun ortaya çıkardı. İhtiyaçtan kat kat fazla üretilen bu malların pazarlanması gerekiyordu.
    17. 18. 19. yy. lar daki klasik sömürge devri kapandı.
     Modern sömürgeciliğin adı “kültür emperyalizmi” oldu.
     Akıllı tüccar zengin müşteri ister.
     Kendine rakip olacağı korkusuyla müşterilerinin başına bir çorap örüp fakirleştirdiği zaman kendisinin de bundan zararlı çıkacağını bilir...
    Bütün az gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler bugün gelişmiş ülkelerin pazarı ve müşterisi durumundadır.
     ABD ve gelişmiş ülkeler artık tüccar zihniyeti ile hareket etmektedir.
     ABD bir klasik devlet değil, bir küresel şirketler topluluğudur. Küresel sermayenin merkezidir.
     Dünyanın her hangi bir bölgesinde kaos çıkmasına, çıkarılmasına önce ABD şirketleri karşı çıkar. Microsoft, Appel, Amazon, Mc Donalds, Adidas, Nike, Coca Cola, Cty Bank, General Motors, Ford... vs. vs. vs...   Saymakla bitmeyecek bu dev şirketler mal satabilmek için zengin pazar isterler.  Bu küresel sermaye şirketleri savaşın, terörün, istikrarsızlığın olduğu ülkelerden para kazanamaz.
     Teknoloji üreten, hızlı üreten, çok üreten bu ülkeler artık kendilerine ekonomik açıdan değil gönülden kafadan bağımlı toplumlar istiyor. 
     Her türlü kitle iletişim araçlarını, propaganda tekniklerini kullanarak kendilerine hayran kitleler yaratmaya çalışıyorlar. 
    Bütün insanları ayağında adidas, nike ayakkabı, Lee kot pantolonlu, elinde İphone telefonu ile Starbucks, Mc Donalds gibi mekanlarda oturup americano, cappuccino içen amerikan traşlı olan bir ülkeyle ABD niye uğraşsın ki. İstediği bu zaten. İşte kültür emperyalizmi denilen şey budur.
     Petrol için Orta-Doğu'nun karıştırıldığı iddiası bu gerçeklik ile hiç bağdaşmıyor.
Bir varil petrol(yaklaşık 160 litre) 10 Dolar etmiyor, bir İphone 1000-1500 dolar...
Bir İphone satıp 150-200 varil petrol almak varken neden milyarlarca dolara mal olacak bir savaşa girsin? Körfez harekatının ABD'ye maliyeti 3 trilyon dolar olarak açıklanmıştı.
ABD'nin derdi sırf petrol olsa 3 trilyon dolarla Irakın tüm petrolünü uzun yıllar alabilirdi.       
     Bu da gösteriyor ki hesap çok daha büyük ve çok daha uzun vadeli.
     ABD hiçbir ülkeye, hiçbir millete kategorik olarak düşman olmaz. ABD ülkelerin iktidarları ile ilgilenir. Bir ülkede Amerikan karşıtı, sol eğilimli Rusya yanlısı ya da cihadçı, radikal islamcı bir iktidar yoksa sorun yok, varsa sorun vardır. Serbest piyasa ekonomisine bağlı, amerikan çıkarlarına zarar vermeyen, kendisiyle stratejik ortak olup birlikte hareket eden, Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle iş tutmayan hiçbir ülke ABD için sorun teşkil etmez. ABD'nin uğraştığı ülkelerin tamamı eski sovyetler kalıntısı ya da Rusya güdümündeki ülkelerdir.  Rusya, Çin gibi kapalı ülkelerle yakınlaşan, ABD çıkarlarına zarar vermeye başlayan iktidarları devirmek için darbe dahil her yolu denerler.
      Son 20-25 yılda Türkiye'de ABD, İsrail ve Batı karşıtlığı yükselişe geçti.
      ABD'nin Türkiye ile neden uğraştığına bu açıdan bakmak gerek...

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum